Testmanagement Op Maat

U bent hier: Home Testspecificatie
Testspecificatie Print

De Testspecificatie stap richt zich op het opstellen van testgevallen. Een legio aan testtechnieken is voor deze activiteit voor handen. Welke technieken toepasbaar zijn is afhankelijk van de soort testbasis, de documentatie, die voor handen is. Redenen om testtechnieken te gebruiken zijn:

  • Het uniform maken van de manier waarop de testgevallen worden afgeleid. Dit betekent dat een ieder deze testgevallen kan lezen, begrijpen, onderhouden en nieuwe testgevallen kan toevoegen zo lang men over kennis van de techniek beschikt. Met andere woorden: het testspecificatie proces wordt hierdoor onafhankelijk gemaakt van personen.
  • Testtechnieken verschillen in dekkingsgraad. Het kiezen van verschillende testtechnieken geeft een handvat om tot een gediversifieerde testaanpak te komen.

 

Het is de taak van een Testmanager om een dergelijke gediversifieerde testaanpak te borgen en een correcte mix van complementaire testtechnieken te selecteren op bedrijfs-, programma- en/of projectniveau. Een Testcoördinator kan op testsoortniveau hier van afwijken indien de situatie daar om vraagt. Een dergelijke afwijking dient hij of zij duidelijk in het detail testplan te onderbouwen.  

In de internationale standaard wordt voor Testspecificatie de term 'Test Design' gehanteerd; binnen Nederland is een veel gebruikte term 'Testanalyse'.  

Indien u nadere vragen heeft over Testspecificatie of een gediversifieerde testaanpak, danwel op zoek bent naar een Testanalist of Testmanager neem dan contact met ons op.